50 janne-carlson-ror-valberg

Janne Carlson Rör AB

Certifierad Thermiainstallatör, Vålberg, Karlstad, Grums, Edsvalla, Kil

I mer än 100 år har
Thermia skapat
innovativa värmelösningar
LÄS MER HÄR

Bergvärme & Jordvärme

De flesta villaägare kan sänka sin värmekostnad rejält genom att installera bergvärme eller jordvärme – i vissa fall med upp till 85 procent. Du gör även en god insats för miljön.

Med en värmepump utvinns solenergi som lagrats i berggrund eller mark, vilken metod som passar bäst beror på förutsättningarna på din tomt. Via ett vattenburet system värmer din värmepump sedan upp både hus och varmvatten.

Fördelar med värmepump

Idag är det många som vet att värmepumpar lönar sig i längden. Men faktum är att kostnaden blir lägre redan första dagen, eftersom besparingen täcker både ränta och amortering. Dessutom ökar husets värde. En värmepump betalar sig alltså både i sänkta driftskostnader och i ett högre pris den dag det är dags att sälja huset.

En värmepump ger stabil värme som regleras automatiskt, varje dag året runt. På sommaren kan den användas för komfortkyla och poolvärme. Vi hjälper dig att räkna ut vilket system du behöver och hur mycket du kan spara.

Jag vill ha rådgivning Jag vill ha rådgivning

Jag vill ha rådgivning

  • Spara pengar från första dagen

  • Ditt hus ökar i värde

  • Tryggt och bekvämt

  • Klimatsmart solvärme

  • Komfortkyla på sommaren

  • Värm pool inomhus eller utomhus

Enkel och trygg installation

För dig som köpare ska det vara enkelt att installera värmepump. Thermia använder kvalificerade personer längs hela kedjan från tillverkning till färdig installation.
Vi har alltid ett totalansvar och ser till att varje moment i installationen sköts enligt skolboken, från första dimensionering till dess att vi sopar upp resterna.

Arbetet brukar klaras av rätt snabbt och ofta är hela systemet på plats på några dagar. Normalt behöver värmen bara vara avstängd ett par timmar.

Enligt försäkringsbolagens statistik ligger Thermia klart under branschens medelvärde för skadeanmälningar.
Noggrann utbildning, erfarenhet och kvalitativa produkter lägger grunden för en installation som håller år efter år.

Om något mot förmodan skulle krångla får du hjälp av Sveriges bästa återförsäljarnät tack vare 3 års produktgaranti och 18-årig trygghetsförsäkring – de sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga.

Stora Värmepumpsboken

Att köpa värmepump är ett klokt beslut, men det kräver eftertanke. Ska du välja bergvärme? Eller luftvärme? Vad är viktigt när det gäller varmvattenproduktion? Vad innebär begrepp som COP och årsverkningsgrad?

Stora Värmepumpsboken ger dig en bra grund inför valet av värmepump. Vi skickar ut den helt kostnadsfritt och du kan även ladda hem den som PDF. Trevlig läsning!

Jag vill kostnadsfritt få Stora Värmepumpsboken Jag vill kostnadsfritt få Stora Värmepumpsboken

Jag vill kostnadsfritt få Stora Värmepumpsboken

ROT-avdrag

Med ROT-avdraget förbättras kalkylen för bergvärme och jordvärme ytterligare. Sedan 2009 får du göra avdrag för 30% av arbetskostnaden för borrning och installation.

Du behöver inte ligga ute med några pengar eftersom avdraget görs direkt på installatörens faktura. Exakt hur stor besparingen blir skiljer sig från fall till fall, eftersom förutsättningarna varierar.

Maximal skattereduktion är 50 000 kr per person och år. Tänk på att ROT-avdrag är kopplat till individen – inte till fastigheten. Ett par som äger hus tillsammans kan alltså göra avdrag på totalt 100 000 kr per år för att installera bergvärmepump eller jordvärmepump.

På våra offerter anges naturligtvis alltid beloppen för arbetskostnad och ROT-avdrag.

Frågor? Ring oss direkt på 054-54 71 80