50 janne-carlson-ror-valberg

Janne Carlson Rör AB

Certifierad Thermiainstallatör, Vålberg, Karlstad, Grums, Edsvalla, Kil

I mer än 100 år har
Thermia skapat
innovativa värmelösningar
LÄS MER HÄR

Luftvärme

Genom att använda en luftvärmepump kan du sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80 procent. Du slipper borra eller gräva. I stället tar du upp energi direkt från omgivningsluften med hjälp av en luftmodul.

För att få ett komplett system som täcker hela värmebehovet och även ger varmvatten krävs att luftvärmepumpen är en så kallad luft/vatten-värmepump. En luft/luft-värmepump bör endast ses som ett komplement till annan uppvärmning och klarar inte att producera varmvatten.

Fördelar med luftvärmepump

Vill du slippa borrning eller gräving efter bergvärme och markvärme? Eller kan du av någon anledning inte göra det? Då kan någon av våra luftvärmepumpar vara det perfekta alternativet för dig.

Om du behöver en komplett värmelösning som även ger varmvatten rekommenderar vi någon av Thermias så kallade luft/vatten-värmepumpar. De ger både värme och varmvatten, är effektiva och klarar av att utvinna energi vid så låg temperatur som -20°C. Vi kan hjälpa dig att hitta lösningen som passar dina behov.

Jag vill ha rådgivning Jag vill ha rådgivning

Jag vill ha rådgivning

  • Ett bra alternativ för dig som inte vill eller får borra/gräva

  • Lägre investeringskostnad än bergvärme/jordvärme

  • Ingen åverkan på tomten

  • Normalt ingen anmälningsplikt till miljö- och hälsoskyddsnämnd

Enkel och trygg installation

För dig som köpare ska det vara enkelt att installera värmepump. Thermia använder kvalificerade personer längs hela kedjan från tillverkning till färdig installation.
Vi har alltid ett totalansvar och ser till att varje moment i installationen sköts enligt skolboken, från första dimensionering till dess att vi sopar upp resterna.

Arbetet brukar klaras av rätt snabbt och ofta är hela systemet på plats på några dagar. Normalt behöver värmen bara vara avstängd ett par timmar.

Enligt försäkringsbolagens statistik ligger Thermia klart under branschens medelvärde för skadeanmälningar.
Noggrann utbildning, erfarenhet och kvalitativa produkter lägger grunden för en installation som håller år efter år.

Om något mot förmodan skulle krångla får du hjälp av Sveriges bästa återförsäljarnät tack vare 3 års produktgaranti och 16-årig trygghetsförsäkring – de sex första åren är kostnadsfria och du väljer sedan själv om du vill förlänga.

Stora Värmepumpsboken

Att köpa värmepump är ett klokt beslut, men det kräver eftertanke. Ska du välja bergvärme? Eller luftvärme? Vad är viktigt när det gäller varmvattenproduktion? Vad innebär begrepp som COP och årsverkningsgrad?

Stora Värmepumpsboken ger dig en bra grund inför valet av värmepump. Vi skickar ut den helt kostnadsfritt och du kan även ladda hem den som PDF. Trevlig läsning!

Jag vill kostnadsfritt få Stora Värmepumpsboken Jag vill kostnadsfritt få Stora Värmepumpsboken

Jag vill kostnadsfritt få Stora Värmepumpsboken

ROT-avdrag

Med ROT-avdraget förbättras kalkylen för bergvärme och jordvärme ytterligare. Sedan 2009 får du göra avdrag för 30% av arbetskostnaden för borrning och installation.

Du behöver inte ligga ute med några pengar eftersom avdraget görs direkt på installatörens faktura. Exakt hur stor besparingen blir skiljer sig från fall till fall, eftersom förutsättningarna varierar.

Maximal skattereduktion är 50 000 kr per person och år. Tänk på att ROT-avdrag är kopplat till individen – inte till fastigheten. Ett par som äger hus tillsammans kan alltså göra avdrag på totalt 100 000 kr per år för att installera bergvärmepump eller jordvärmepump.

På våra offerter anges naturligtvis alltid beloppen för arbetskostnad och ROT-avdrag.

Frågor? Ring oss direkt på 054-54 71 80